Walne Zebranie Poznańskiego OT PZK (OT08)
Dodane przez sp2jmr dnia 2017-03-07 / 13:13
Walne Zebranie Członków Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK
Na podstawie § 35 pkt 4b i 5 Statutu PZK Zarząd Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK mocą podjętej w dniu 7 lutego 2017 roku Uchwały nr 3 zwołuje na dzień 19 marca 2017 roku Walne Zebranie Członków Oddziału Poznańskiego PZK w Sali Audiowizualnej Centrum Kultury rZamekr1; w Poznaniu, przy ul. św. Marcina 80/82 (II piętro). Pierwszy termin Zebrania to godz. 9:30. W przypadku braku kworum do podjęcia przez Zebranie prawomocnych uchwał odbędzie się ono w tym samym miejscu w drugim terminie, tj. 19 marca 2017 roku o godzinie 10:00, a podjęte wówczas uchwały będą prawomocne.
Porządek zebrania znajduje się na stronie internetowej Poznańskiego OT PZK: ot08.pzk.org.pl

Prezes Zarządu
Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK
Jacek Behrendt SQ3OPM