IARU powiernikiem broszury nt. standardów operatorskich
Dodane przez SP7TEV dnia 2016-05-12 / 21:35
IARU został powiernikiem broszury nt. standardów operatorskich


W ciągu ostatnich ośmiu lat, broszura pt. "Etyka i procedury operatorskie dla krótkofalowców" stała się szanowanym opracowaniem opisującym najlepsze standardy aktywności na pasmach amatorskich. Przetłumaczona na większość głównych języków, broszura Johna Devoldere, ON4UN oraz Marka Demeuleneere, ON4WW jest cennym dziełem będącym punktem odniesienia dla wszystkich krótkofalowców.

Broszura jest dostępna na portalu hamradio-operating-ethics.org.

Mark i John niedawno skontaktowali się z IARU tłumacząc, że uznali za właściwe, aby IARU stał się opiekunem broszury na przyszłość, w zakresie jej adaptowania i aktualizacji - w celu zapewnienia, że pozostaje ona nadal trafna i na bieżąco ze stanem współczesnym.

Rada Administracyjna IARU przyjęła tę ofertę, z wdzięcznością dla Johna i Marka za nakład pracy poniesiony przy opracowywaniu dokumentu. W dniu 5 maja 2016 roku, w Brukseli, Mark i John spotkali się z Donem Beattie, G3BJ - Przewodniczącym 1. Regionu 1 IARU, aby oficjalnie przekazać dokument. IARU będzie teraz stać na straży opracowania w latach przyszłych, w celu zapewnienia jego stałej przydatności oraz zachowania walorów.

Źródło informacji: portal IARU.
Autor informacji: Rod Stafford, W6ROD - Sekretarz Rady Administracyjnej IARU
Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK