Porozumienie o współpracy pomiędzy PZK i UMBRELLA
Dodane przez SP5ELA dnia 2016-03-04 / 16:59
Porozumienie o współpracy pomiędzy PZK i UMBRELLA   umbrella logo

Dzisiaj, 4 marca 2016 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Związkiem Krótkofalowców, a Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych UMBRELLA, prowadzącą Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3.
W imieniu Fundacji porozumienie podpisał Pan Grzegorz Tymoszyk - Prezes Fundacji UMBRELLA, natomiast PZK reprezentował Waldemar Sznajder 3Z6AEF - Prezes Dolnośląskiego OT PZK.

Porozumienie zakłada współpracę w zakresie wspólnych projektów, promujących zarówno zadania statutowe PZK, jak również działalność na rzecz wspierania NGO, w szczególności na terenie Dolnego Śląska.

Linki:
Fundacja UMBRELLA
SEKTOR3-Wrocław

Więcej informacji na stronie źródłowej OT01

Informacja OT01