Walne Zebranie Rybnickiego OT PZK
Dodane przez SP5ELA dnia 2016-02-25 / 22:13
Rybnicki Oddział Terenowy PZK OT31                                             Pszów, 24.02.2016
przy MOK w Pszowie
ul. Traugutta 1
44-370 Pszów

Informacja o Walnym Zebraniu Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK (OT31)

Dnia 21 lutego 2016 o godz. 10.30 (drugi termin), w nowej siedzibie Rybnickiego Oddziału Terenowego w Pszowie przy ul. Traugutta 1 (Miejski Ośrodek Kultury), odbyło się Walne Zebranie Rybnickiego Oddziału Terenowego. Zebranych przywitał prezes OT 31 kol. Hubert SP9MDY. Przewodniczącym zebrania został Wojciech Kolorz SQ9JKW. Przyjęto porządek obrad, a jego zasadnicze punkty to:
1. Sprawozdanie z działalności zarządu OT 31.
2. Ustalenie wysokości składki oddziałowej.
3. Wybory zarządu, komisji rewizyjnej i delegatów OT-31 na Krajowy Zjazd Delegatów PZK
Oddział, na dzień zebrania liczył 99 osób, a do sali obrad przybyło 48 uprawnionych do głosowania członków OT31. Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności prezesa oddziału, skarbnika i Komisji Rewizyjnej postanowiono nie zmieniać wysokości składki. W głosowaniu udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi.
Następnie przystąpiono do procedury wyborczej, na skutek czego został wybrany następujący skład zarządu OT31:

prezes Eugeniusz Kowol SQ9HZM
wiceprezes Wiesław Postawka SQ9V
sekretarz Adam Grzenia SQ9S
skarbnik Rudolf Cop SP9RCF
członek zarządu Hubert Marcinek SP9MDY

Komisja Rewizyjna
przewodniczący Antoni Magiera SP9FRZ
członek Czesław Kiełkowski SQ9ANT
członek Grzegorz Skaba SQ9NOS

Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów PZK
Piotr Sanecznik SP9QMP
zastępca delegata Józef Łuska SP9HVW

Zebranie zakończyło się podziękowaniem nowego prezesa za wybór i deklaracją współpracy ze wszystkimi członkami Rybnickiego Oddziału Terenowego.

Vy 73 Gienek SQ9HZM