"BARBÓRKA -2015"
Dodane przez sp2jnk dnia 2015-12-02 / 19:26
W imieniu Śląskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Katowicach
i Biura Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju zapraszam do zawodów Krótkofalarskich
 "BARBÓRKA - 2015" które odbędą się w dniu 4 grudnia 2015 r. w godzinach 15.30 - 17.30 UTC

Regulamin na stronie PZK w zakładce zawody 2015 grudzień

VY 73
Z-ca Prezesa PZK ds.Sportowych
Zbyszek SP2JNK