Reelekcja Tima VE6SH i Olego LA2RR w ramach Rady Administr. IARU
Dodane przez SP7TEV dnia 2014-05-15 / 17:55
Witam serdecznie,

pozwalam sobie przekazać do wiadomości Wszystkich Zainteresowanych poniższą informację.

W dniu 8 maja 2014 r. stowarzyszenia członkowskie IARU zakończyły głosowanie w sprawie wniosków o powołanie Kol. Timothy'ego S. Ellama, VE6SH/G4HUA oraz Olego Garpestada, LA2RR odpowiednio na stanowisko Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego IARU, na pięcioletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 9 maja 2014. Przy 51 głosach wymaganych do przyjęcia wniosków, oddano 67 głosów za kandydaturą Kol. T. Ellama oraz 67 za kandydaturą Kol. O. Garpestada.

Kol. Tim Ellam pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego IARU w latach 2004 - 2009, kiedy to w 2009 r. został po raz pierwszy wybrany na Przewodniczącego IARU i rozpoczął pięcioletnią kadencję w dniu 9 maja 2009 r. Kol. Ole Garpestad po raz pierwszy został wybrany na Wiceprzewodniczącego IARU w 2009 r., a w tym samym czasie Kol. Tim Ellam został Przewodniczącym.

Kol. Rod Stafford, W6ROD kontynuuje swoją działalność na stanowisku Sekretarza IARU. Sekretarz IARU jest powoływany przez Amerykański Związek Krótkofalowców (American Radio Relay League), a zakres jego kompetencji obejmuje prowadzenie Międzynarodowego Sekretariatu IARU.

Informacja dodatkowa: ze strony Polskiego Związku Krótkofalowców do obu Przewodniczących IARU została już wystosowana na wspomnianą powyżej okoliczność korespondencja gratulacyjna.

Źródło informacji pierwotnej: Biuletyn Rady Administracyjnej IARU
Udostępnienie informacji drogą organizacyjną: Rod Stafford, W6ROD - Sekretarz RA IARU
Adres informacji: http://www.iaru.org/news--events/category/all

Vy 73,

Paweł Zakrzewski 
SP7TEV

Oficer Łącznikowy IARU - PZK