NKP 2013
Dodane przez SP5ELA dnia 2013-12-05 / 18:10
NKP 2013

Już w sobotę (7 bm.) od 15.00Z do 15.59UTC  rozegrane zostaną krajowe zawody HF "Narodziny Krótkofalarstwa Polskiego". Mają upamiętnić nawiązanie  pierwszej potwierdzonej łączności radiowej polskiego Krótkofalowca Tadeusza Heftmana TPAX z holenderskim nadawcą Ken NPM.

Zachęcam do udziału. Nawet dla  przeprowadzenia kilku czy kilkunastu łączności.


Regulamin zawodów znajduje się na portalu PGA-ZAWODY:
http://pga-zawody.eham.pl/articles.php?article_id=12

 Uwaga! Zawody odbywają się pod patronatem Prezesa PZK.

 Sylwester, sp2fap