20 LAT ŚRODKOWOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO PZK
Dodane przez SQ2NIA dnia 2013-10-21 / 04:43

REGULAMIN DYPLOMU "20 LAT Środkowopomorskiego Oddziału Terenowego PZK"

Wydawcą dyplomu "20 LAT Środkowopomorskiego Oddziału Terenowego PZK" jest Środkowopomorski OT PZK (OT-22) z siedzibą pod adresem: Środkowopomorski OT PZK ul. Śniadeckich 1A/16, 75-453 Koszalin (adres do korespondencji: Środkowopomorski OT PZK skr. poczt. 106, 75-950 Koszalin.)

Celem dyplomu jest upamiętnienie 20-lecia powstania Środkowopomorskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców.

Do uzyskania dyplomu liczą się łączności/nasłuchy przeprowadzone ze stacjami indywidualnymi i klubowymi zrzeszonymi w OT-22 w okresie od 10.12.2013 do 31.12-2013 r.
Warunkiem uzyskania dyplomu jest zebranie minimum 20 punktów.

Wykaz stacji zaliczanych do dyplomu" 20 LAT Środkowopomorskiego Oddziału Terenowego
PZK" oraz ilość punktów uzyskanych za nawiązanie łączności z tymi stacjami:

3Z20SOT (SP1PEA) - 5pkt
SP20SOT (SP1YKO) - 5pkt
SN20SOT (SP1KNM) - 5pkt
HF20SOT (SP1KYB) - 5pkt
Ze stacją klubowa 3Z20SOT - łączność obowiązkowa

Stacje indywidualne -członkowie Środkowopomorskiego Oddziału Terenowego PZK - 1 pkt
Za uzyskanie największej liczby punktów za łączności ze stacjami OT-22 przeprowadzone od 10-12-2013 do 31-12-2013 r. przewidziano nagrody niespodzianki.

Stacje zagraniczne obowiązuje taka sama ilość łączności, co stacji polskich.
Dyplom dla stacji nasłuchowych wydawany jest za zrobienie nasłuchów dających łącznie minimum 20 pkt. w tym obowiązkowy nasłuch stacji 3Z20SOT.

Dla stacji indywidualnych i klubowych zrzeszonych w OT-22, za przeprowadzenie największej liczby łączności w okresie trwania akcji dyplomowej przewidziano nagrody niespodzianki. Wszystkie stacje z OT-22 biorące udział w akcji dyplomowej otrzymają pamiątkowe certyfikaty.
Pasma i emisje dowolne.

Dyplom w formie elektronicznej (PDF) jest darmowy. Papierowa wersja dyplomu, obejmująca
koszt druku, koperty i znaczka pocztowego będzie wysyłana po przesłaniu znaczków pocztowych o wartości 8 PLN.

Format logów dowolny. Log powinien zawierać: znak korespondenta, znak stacji przyznającej punkty, datę oraz czas przeprowadzonej łączności, pasmo, rodzaj emisji.
Zgłoszenia na dyplom w formie elektronicznej prosimy przesyłać na adres ot22pzk@wp.pl
Zgłoszenia w formie papierowej prosimy przesyłać na adres Środkowopomorski OT PZK skr. poczt. 106, 75-950 Koszalin.
Termin przesyłania zgłoszeń do 31.01.2014 r.

Potwierdzenia łączności w formie kart QSL nie są wymagane jednak bardzo mile widziane Rozsyłanie dyplomów będzie odbywało się w terminie od 01.02.2014 do 28.02.2014.

Informacja: SQ2NIA