Noc muzeum w Tarnowie
Dodane przez sq9aor dnia 2013-05-21 / 23:15
W sobotę 18 maja br grupa Krótkofalowców z OT 28 wzięła czynny udział w Dniach Otwartych Muzeum. Usadowiliśmy się z radiostacją w Izbie Pamięci Światowego Związku Żołnierzy AK - Okręg Tarnowski ul. Mościckiego 29 (dawne Dolne Koszary). Radiostacja pracowała pod znakiem SP9KAO biorąc jednocześnie udział w Zawodach Zamkowych. Zwiedzający mieli okazję posłuchać pracy radiostacji. Koledzy prezentowali zwiedzającym informacje o krótkofalarstwie jako alternatywnym hobby dla ludzi w każdym wieku, a szczególnie dla młodzieży, która w dobie szybkiego internetu, komórki, gry komputerowej oraz beczki piwa, stającego się nie rzadko częścią ich życia, mogło by stanowić punkt wyjścia do skierowania się na drogę poznawania świata, zdobywania wiedzy oraz spojrzenia na rzeczywistość z innej strony. Króciutka wiedza historyczna, ciekawostki krótkofalarskie, różnice między krótkofalarstwem a współczesnymi środkami przekazu to były te punkty, które najbardziej przyciągały uwagę i wzbudzały zainteresowanie. Ekspozycja w postaci - kart QSL z całego świata, karty QSL okolicznościowe SP9PTA, oraz SP9KAO a także materiały reklamowe PZK także przyciągały uwagę zwiedzających. Koledzy obecni w przedsięwzięciu: Janusz SP9LAS, Zbigniew SP9IEK, Janusz SP9JZT, Tomek SQ9KDO, Stanisław SQ9OZF, a z ramienia Muzeum koordynował Janusz SO9BCM. Kierownictwo Muzeum po zakończeniu akcji wyraziło swoje zadowolenie z tej współpracy z krótkofalowcami PZK OT 28 oraz członkami klubu LOK - SP9KAO. Wyraziło także wolę daleko idącej współpracy w przyszłości.
Tak też idąc dalej, w dniu 1 czerwca br organizujemy kolejne wspólne spotkanie z prezentacja historycznego sprzętu radiowego. O tym wydarzeniu poinformuję w terminie późniejszym.
Vy 73. Stanisław sq9aor