MAJOWE SPOTKANIE TOWARZYSKO-TECHNICZNE 2013
Dodane przez sp6bxp dnia 2013-05-05 / 18:40
Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Sudeckiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców zaprasza wszystkich kolegów na spotkanie, które odbędzie się w dniu 11 maja 2013 r. w lokalu na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim.

Głównym celem Zebrania jest koleżeńskie Spotkanie Towarzysko-Techniczne, sprawy formalne
ograniczone do minimum.

Początek zebrania: godz. 10:00.

Zapraszamy wszystkich chętnych, także z rodzinami, i nie tylko członków SOT PZK, ale wszystkich miłośników krótkofalarstwa.

Mapka dojazdu na miejsce spotkania znajduje się na naszej stronie:
www.sotpzk.vgh.pl

Program Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Omówienie ogólnej sytuacji w Polskim Związku Krótkofalowców.

3. Omówienie ogólnej sytuacji w SOT PZK.
- stan ewidencji członków
- stan ewidencji klubów zrzeszonych w SOT PZK.
- sytuacja finansowa OT-13, budżet 2013.
- zasady pracy biura QSL.

4. Współpraca OT-13 z DASR.

5. Modernizacja przemiennika SR6J, założenia techniczne, stan realizacji projektu.

6. Informacja n/t 1% odpisów podatkowych.
- konto OT-13.
- konta klubowe.

7. Tematy techniczne.
- konstrukcje liniowych wzmacniaczy mocy, uwagi praktyczne kolegiów SP6GZZ, SP6CJK i SP6GTN.
- budujemy antenę typu rJr1; na wyższe pasma KF i na 6m r11; prelekcja kolegi Franciszka SP6GTN.
- Antena vertical na 7-14-21-28 MHz, relacja z budowy tej anteny r11; Franciszek SP6GTN.

8. Giełda sprzętu przekazanego przez kolegów SP6LB i SP6FCQ na cel modernizacji przemiennika SR6J.

9. Dyskusje towarzyskie.

10. Zakończenie zebrania.

ZARZĄD
SUDECKIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO
POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW

Info: SP6BXP