Richard L. Baldwin W1RU - zasłużony dla ARRL i IARU - Silent Key
Dodane przez SP7TEV dnia 2012-06-27 / 17:09
Chciałbym z żalem poinformować, że emerytowany Dyrektor Generalny ARRL i późniejszy Przewodniczący IARU - Richard L. Baldwin, W1RU zmarł w czwartek rano, w dniu 21 czerwca. Miał 92 lata.

Jako Asystent Dyrektora Generalnego ARRL, Dick był pracownikiem odpowiedzialnym przede wszystkim za rozpoczęcie przygotowań do Światowej Administracyjnej Konferencji Radiowej 1979 (ang. 1979 World Administrative Radio Conference) i był jednym z głównych uczestników procesu sformułowania celu, polegającego na uzyskaniu nowych pasm amatorskich 10, 18 i 24 MHz.

Jako Dyrektor Generalny ARRL w latach 1975 - 1982 odegrał istotną rolę w przełożeniu tego celu na rzeczywistość.

Po Jego odejściu z grona pracowników ARRL, Dick został wybrany na Przewodniczącego IARU, której to organizacji był Sekretarzem w latach 1976 - 1982. Pełnił funkcję Przewodniczącego IARU przez 17 lat, zarządzając procesem przejścia do nowej Konstytucji, która uczyniła IARU bardziej reprezentatywną strukturą organizacyjną. Po Jego odejściu z tego stanowiska - zajmowanego na zasadach wolontariatu, w 1999 roku został mianowany Emerytowanym Przewodniczącym Rady Administracyjnej IARU.

Ustalenia dotyczące uroczystości pogrzebowych dokonywane są poprzez Strong-Hancock Funeral Home, Damariscotta, Maine.

Informacja dodatkowa: w imieniu Polskiego Związku Krótkofalowców wystosowana została korespondencja kondolencyjna.

Autor informacji: David Sumner, K1ZZ - Główny Funkcyjny ARRL ds. Wykonawczych

Udostępnienie informacji: Dennis Green, ZS4BS - Sekretarz Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK