Zawody Lubuskie. z okazji "Dni Zielonej Góry - Winobrania"
Dodane przez SP5ELA dnia 2011-09-08 / 16:24
Regulamin Zawodów Lubuskich z okazji "Dni Zielonej Góry - Winobrania" im. Juliusza Schmidta - SP3AUZ

I.    Organizator:
o    Lubuski Oddział PZK,
o    Zielonogórski Klub Sympatyków Radia - SP3YZG,

II.    Cel zawodów

Celem zawodów jest:
o    promocja Dni Zielonej Góry – Winobrania,
o    uczczenie pamięci kolegi Juliusza Schmidta - SP3AUZ,
o    utrzymanie aktywności radiostacji indywidualnych i klubowych.


III.    Uczestnictwo w zawodach

W zawodach mogą brać udział wszystkie amatorskie radiostacje indywidualne i klubowe, nadawcze i nasłuchowe, posiadające aktualne zezwolenia.

IV.    Termin zawodów

      Zawody odbywają cyklicznie w drugą sobotę września  (10 września 2011 r.)

V.    Czas zawodów

Zawody przeprowadzone zostaną od godz. 1500 do godz. 1700  czasu ( UTC ),


VI.    Pasma, emisje i  moc

Zawody prowadzone będą w paśmie 3.5 MHz emisjami CW i SSB zgodnie z obowiązującym band planem.

Najwyższa dopuszczalna moc z jaką można pracować w zawodach to 100W

VII.    Wywołanie:
o    Fonia (SSB): "wywołanie w Zawodach Lubuskich"
o    Telegrafia (CW) : "test ZG",


VIII.    Łączności w zawodach

Z tą sama stacją można nawiązać jedną łączność emisją CW i jedną łączność emisją SSB
(razem 2 QSO).

IX.    Nasłuchy w zawodach

Nasłuchowców obowiązuje odebranie znaków i grup kontrolnych od obu korespondentów.


X.    Raporty:
o    na SSB – RS ZL - (raport + dwuliterowy skrót powiatu) np. 59 ZL,
o    na CW – RST ZL np. 599 ZL,
o    stacje zagraniczne podają RS(RST) + Nr QSO np. 59 (599) 01

XI.    Punktacja w zawodach:
1.    za QSO ze stacjami z Zielonej Góry, miejski powiat ZL
4 pkt. na SSB,
5 pkt. na CW,

2.    za QSO ze stacjami z powiatu Zielonogórskiego, powiat ZG
3 pkt. na SSB,
4 pkt. na CW.

3.    za QSO ze stacjami pozostałych powiatów województwa lubuskiego:
GP, GW, KD, MI, NL, SC, SK, SN, SO, NG, WP, ZY
2 pkt. na SSB,
3 pkt. na CW,

4.    za QSO z pozostałymi stacjami:
1 pkt. na SSB,
2 pkt. na CW.


Wynik końcowy stanowi suma punktów liczona za przeprowadzone QSO razy ilość zaliczonych powiatów SP.

Bez względu na rodzaj emisji powiat jest tylko raz punktowany.

XII.    Klasyfikacja:
A - stacje indywidualne,                    D - stacje YL
B - stacje klubowe,                             E - stacje nasłuchowe
C - stacje QRP
XIII.    Rozliczenie zawodów:

Rozliczenie zawodów następuje na podstawie dzienników zawodów przesłanych w terminie 14 dni po rozegraniu zawodów formie:

- elektronicznej w formacie Cabrillo na adres: zawody@zielonagora.pl ,  
   wygenerowane z programu logującego np. DQR_Log
   Obowiązuje nazwa pliku znak_stacji.cbr (np: sp3iy.cbr)

- papierowej  na adres:      Lubuski Oddział PZK
                                              skr. pocztowa 14,
                                            65-950 Zielona Góra
Dziennik zawodów musi zawierać oznaczenie powiatu, z którego pracowała stacja startująca w zawodach.
XIV.    Łączności nie zaliczane

- nawiązanie łączności przed i po czasie trwania zawodów (obowiązuje QRT 5 minut przed
  i po zawodach)
- braku potwierdzenia w dzienniku korespondenta
- łączności powtórzone
- różnica czasu przeprowadzonej łączności powyżej 5 min.


XV.    Nagrody

Nagradzane są 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii w formie dyplomu oraz nagród rzeczowych.


XVI.    Komisja Zawodów:
Nad organizacją i przebiegiem zawodów czuwa Komisja, która dokona obliczenia wyników i klasyfikacji uczestników. Decyzje komisji są ostateczne.

Skład Komisji: SP3C, SP3LO, SP3UI, SP3IY, SP3GAX, SQ3JPD.

XVII.    Ogłoszenie wyników zawodów:
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Lubuskiego Oddziału Terenowego PZK  nr 32 http://hamradio.zielonagora.pl oraz w czasopismach  QTC i Świat Radio w czasie nie dłuższym niż 45 dni.

Prezes LOT PZK, Marek Kuliński SP3AMO
Zielona Góra, 14 października 2010 r.