Współzawodnictwo SP Contest Maraton.
Dodane przez sp3iq dnia 2011-02-01 / 22:54

Wzorem ubiegłych lat, w roku 2011 kontynuowane będzie „Współzawodnictwo SP Contest Maraton”.  Współzawodnictwo obejmuje wyniki polskich stacji indywidualnych i klubowych w zawodach krajowych ujętych w Kalendarzu Zawodów PZK w pasmach 80 i 40 metrów emisjami CW i SSB. Wyniki zawodów cyklicznych uwzględnione będą po ostatniej turze w danym roku kalendarzowym jako wynik końcowy tych zawodów.

Szczegółowe zasady współzawodnictwa zawarte są w regulaminie zamieszczonym na portalu PZK w dziale Download - Regulaminy PZK.

Do współzawodnictwa zaliczone zostaną zawody zamieszczone w Kalendarzu Zawodów  na portalu PZK a ich oficjalne wyniki (i ewentualne korekty) zostaną opublikowane przez organizatorów w terminie do 3 (trzech) miesięcy od zakończenia zawodów. Wyniki zawodów można przesłać również na adres spcontestmaraton@wp.pl 

Tegoroczną edycję poprowadzą Krzysztof SP3MGM, Grzegorz SQ9E oraz Kazimierz SP9GFI. Dziękujemy za dotychczasową pracę Januszowi SP5JXK. Nagrody za poprzednie edycje zostaną wysłane po podsumowaniu wyników z 2010 roku.