IPHA - Program 1 Reg. IARU dla krótkofalowców niepełnosprawnych
Dodane przez SP7TEV dnia 2010-09-19 / 22:54
IPHA (Information Programme for Handicapped Radio Amateurs) - Program informacyjny dla krótkofalowców niepełnosprawnych

Program IPHA został ustanowiony przez Konferencję Generalną 1 Regionu IARU. Jego celem jest gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących następujących zagadnień:

1) Organizacje dla krótkofalowców niepełnosprawnych.
2) Specjalne kursy i metody przygotowania osób niepełnosprawnych do egzaminów wymaganych do uzyskania pozwolenia w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.
3) Sieci organizowane przez krótkofalowców niepełnosprawnych.
4) Szczegółowe informacje na temat sprzętu zaprojektowanego do wykorzystania przez krótkofalowców z różnymi dysfunkcjami.

Przegląd stanu bieżącego w powyższym zakresie zainicjowano w trakcie Konferencji Generalnej w Cavtat w Chorwacji w 2008 roku, starając się zebrać jak najwięcej informacji na temat krótkofalowców niepełnosprawnych 1 Regionu IARU oraz na temat różnych działań podejmowanych przez stowarzyszenia 1 Regionu - mających odniesienie do programu IPHA.

Stowarzyszenia krótkofalarskie 1 Regionu IARU winny były przekazać właściwe informacje do Koordynatora IPHA 1 Regionu.

Do tej pory w ramach wspomnianego przeglądu do IPHA wpłynęło 20 odpowiedzi - ze strony następujących związków: ARA, BFRA, DARC, EARA, EDR, ERAU, HRS, IARC, MRASZ, NRRL, OEVSV, RAAG, RAL, ROARS, SARL, SRAL, SSA, UNARAF , URA, VERON.

W ramach 10 spośród stowarzyszeń, które przekazały odnośne informacje istnieją organizacje dla krótkofalowców niepełnosprawnych: ARA, BFRA, DARC, EDR, HRS, IARC, MRASZ, UNARAF, URA, VERON.

W 8 stowarzyszeniach działa koordynator ds. IPHA: ARA, DARC, HRS, IARC, RAL, SRAL, UNARAF, VERON.

Ilość krótkofalowców niepełnosprawnych w 1 Regionie IARU, w oparciu o pozyskane dane, wynosi 630 osób (szczegółowe dane podane są na wykresie dostępnym pod poniższym adresem internetowym).

http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=89

Łączna ilość krótkofalowców niepełnosprawnych w ramach 1 Regionu IARU jest nieznana i będzie poddana dalszej weryfikacji, w celu potwierdzenia już uzyskanych danych liczbowych oraz otrzymania tychże danych ze strony pozostałych organizacji krótkofalarskich. Większość wspomnianych stowarzyszeń oferuje specjalne kursy dla krótkofalowców niepełnosprawnych oraz zawarła specjalne porozumienia z władzami lokalnymi.

Koordynatorem Programu IPHA 1 Regionu IARU jest Kol. Rizkallah G. Azrak, OD5RI.

Opracował: Paweł Zakrzewski, SP7TEV
Oficer Łącznikowy IARU - PZK