Komunikat Stowarzyszenia PK UKF
Dodane przez SP5ELA dnia 2010-08-23 / 17:01
Komunikat Stowarzyszenia PK UKF

Zarząd Stowarzyszenia na zebraniu odbytym w Zieleńcu w dniu 14.08.2010 podjął decyzję o przesunięciu terminu Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego Stowarzyszenia PK UKF na dzień 23.10.2010.

Powodem takiej decyzji jest troska Zarządu o zapewnienie wysokiej frekwencji członków Stowarzyszenia na Zjeździe Sprawozdawczo Wyborczym.
Miesiąc wrzesień br. jest bogaty w ważne imprezy krótkofalarskie w tym Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów jak też Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Stowarzyszenia SPDXC.
Przesuniecie terminu zjazdu spowodowane jest też chęcią zmniejszenia obciążeń finansowych wynikających z nagromadzenia wielu imprez w jednym miesiącu.

Ten ostatni powód sprawia, że nasz zjazd będzie jednodniowy.
Nie planujemy obciążania członków Stowarzyszenia kosztami zjazdu.
Zjazd rozpocznie się w dniu 23 października 2010 o godzinie 1400  w pierwszym terminie lub o godzinie 1430  w drugim terminie.
Zjazd odbędzie się w hotelu FELIX,  ul. Omulewska 24,  04-128 Warszawa.

W trakcie zjazdu planowany jest posiłek (kolacja) oraz przerwa kawowa.
Koszty powyższe jak i koszt wynajmu sali obrad pokryjemy z funduszy Stowarzyszenia PK UKF.

Osoby planujące przyjazd do Warszawy w piątek wieczorem oraz/lub odjazd w niedzielę mają możliwość noclegów w hotelu FELIX na własny koszt po wcześniejszym zgłoszeniu.
Szczegółowy program zjazdu przedstawiony zostanie do końca sierpnia br.

Prezes Stowarzyszenia PK UKF
Tadeusz Baranowski SP7FDV