Kontrola skarbowa w PZK.
Dodane przez SP5ELA dnia 2010-07-31 / 19:27
Witam serdecznie!
Pierwszy Urząd Skarbowy w Warszawie zapowiedział w PZK kontrolę za lata 2007 i 2008 w zakresie obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.
Sama kontrola nie jest niczym nadzwyczajnym jako, że Urząd ma pełne prawo sprawdzać rzetelność informacji i obliczania należnego podatku od wszystkich podmiotów, które w nim się rozliczają.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Warszawie jest właściwym dla PZK ze względu na siedzibę określoną w Statucie PZK. Miejscem prowadzenia działalności jest sekretariat ZG PZK w Bydgoszczy. Ta dwoistość jest powodem zarówno ponoszenia przez PZK dodatkowych kosztów, jak i wydłużenia wszelkich procedur administracyjnych.

Wracając do problematyki kontroli przypominam, że w ub roku byliśmy przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej (MPiPS) poddani kontroli na okoliczność wykorzystania środków OPP.

Informację tą podajęmy także i dlatego, aby członkowie Związku orientowali się i w takich sprawach, jak sprawy kontroli i aby nie było żadnych wątpliwości i niedomówień na ten temat.
Piotr SP2JMR prezes PZK